V Kulíšku bude prázdninový provoz ve všedních dnech po celý červenec a srpen kromě 4.7.2019. Děti
zapisujeme dle volné kapacity, což platí pro prázdninový provoz i obecně pro celý školní rok. Přejeme
hezké léto!