Dětská skupina Kulíšek2024-05-13T02:01:02+00:00

Důležité informace

ZÁPIS

Příjem přihlášek do Dětské skupiny Kulíšek Záhorského a Dětské skupiny Kulíšek Novotného se uskuteční na adrese sídla Dětské skupiny Kulíšek Záhorského (Záhorského 887/2, objekt MŠ) v těchto termínech:

 • pondělí 27. 5. 2024 od 15.00 do 17.00 hod.
 • úterý 4. 6. 2024 od 15.00 do 17.00 hod.

Přihlášku k zápisu pro školní rok 2024/25 naleznete zde.

Další informace Vám poskytneme na níže uvedeném kontaktu:

Eva Hojerová, e-mail: kulisek.evahojerova@seznam.cz, tel.: 732 297 499

O nás

Vítejte v dětské skupině Kulíšek

Obě dětské skupiny Kulíšek sídlí na Barrandově, Kulíšek Záhorského v klidné části sídliště sousedící s vilkovou čtvrtí a Kulíšek Novotného v nové části sídliště směrem k Holyni. Kulíšek je určen dětem ve věku 2 až 4 roky. Chcete-li svému dítěti nabídnout nové podněty, chcete-li své dítě adaptovat na dětský kolektiv, potřebujete-li pracovat a zároveň zajistit svému dítěti smysluplný program, pak jste u nás správně.

Kulíšek je koncipován jako jednotřídka pro děti od dvou do čtyř let. Horní věková hranice není striktně omezená, i čtyřleté děti mohou dokončit školní rok. Dolní věková hranice je námi respektována a zbytečně ji nepřekračujeme směrem k mladším dětem. Naším cílem vždy bylo působit spíše ve „školkovém režimu“ a k tomu je potřebná určitá zralost dětí a vhodný stupeň psychomotorického vývoje. Naše jednotřídky mají denní kapacitu 15 dětí (Záhorského) a 16 dětí (Novotného).

Kulíšek Záhorského začal fungovat v září roku 2007 v objektu FZŠ Barrandov II V Remízku, v tzv. školičce a v této budově funguje stále. Kulíšek Novotného je v provozu od 31. října 2022 v nebytových prostorech v bytovém domě kolaudovaném v roce 2021, pro provoz dětské skupiny byly prostory zkolaudovány v říjnu 2022.

Našim Kulíškům se věnujeme s láskou a péčí a baví nás to s nimi být. S Kulíšky je legrace a zábava, je fascinující, jak rychle se učí novým věcem a s jakou touhou objevují svět. Jasně, že se někdy vztekají nebo pláčou, či dokonce křičí, tak už to v dětském projevu chování bývá a možná, že dospělí mají někdy velkou smůlu, že svázáni rozumem si tyto projevy na veřejnosti už tolik dovolit nemohou.

Vítejte tedy v dětském světě malých Kulíšků!

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je Centrum služeb rodinám s dětmi, KULÍŠEK, o.p.s.

Dětská skupina

Dětská skupina Kulíšek Záhorského je zapsána v evidenci dětských skupin MPSV od 7.7.2015

Dětská skupina Kulíšek Novotného je zapsána v evidenci dětských skupin MPSV od 31.10.2022

Podmínky pro provoz dětských skupin stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Formulář k potvrzení slevy není dán, potvrzení vystaví zařízení péče o dítě.

Podrobné informace týkající se dětských skupin naleznete například zde:

Audit značky kvality

Dne 16.6.2021 prošla Dětská skupina Kulíšek Záhorského úspěšně auditem MPSV a získala značku kvality, kterou dokladuje kvalitu svých služeb nad povinný legislativní rámec.

Co nabízíme

Péče o Vašeho Kulíška během provozní doby
Péče o Vašeho Kulíška pod vedením zkušených pečovatelek
Všestranně rozvíjející program
Pobyt v malém kolektivu dětí, individuální přístup
Zajištění pitného režimu a stravování
Zajištění podmínek a materiálů, které k péči o děti potřebujeme; pojištění

Provozní info

Kulíšek je v provozu denně mimo státní svátky a některé dny mezi vánočními svátky a novým rokem a některé dny letních prázdnin.

Provozní doba je 7:30 až 17:00 hodin.

Denní režim – přibližný časový rozvrh:

7:30 – 9:00

Příchod dětí, volná hra, individuální práce
s dětmi, v této době je také podávána svačina

9:00 – 10:00

Společné přivítání, cvičení, tanec, pohyb, básničky a říkadla, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:00

Pobyt venku

11:00 - 11:30

Hra, klidné aktivity, příprava na oběd

11:30 - 12:00

Oběd

12:00 – 14:00

Příprava na odpočinek (spánek) a samotné odpočívání (děti, které usnou mohou samozřejmě spát i déle než do 14:00 hod)

14:30 – 15:00

Odpolední svačina

15:00 – 17:00

Zájmové aktivity, volná či řízená hra dětí, individuální aktivity, pobyt venku za vhodného počasí

Prázdninový provoz

 • Prázdninovým provozem je míněn provoz v době letních školních prázdnin tedy v červenci a v srpnu.

 • Kulíšek má obvykle otevřeno po dobu celých letních prázdnin s výjimkou několika dní. Termíny uzavření jsou zveřejněny a zájemcům oznámeny.

 • Do prázdninového provozu lze přihlásit děti, které Kulíška navštěvovaly v dřívějších letech, sourozence současných Kulíšků i jiné zájemce, z hlediska věku – děti před započetím školní docházky. V prázdninovém režimu není potřeba mít rezervovanou pravidelnou docházku. Rodiče si rezervují termíny dle své volby.

Historie Kulíška

Kulíška založila jedna „nenechavá“ máma a spolu s manželem a partou dobrých kamarádů vybavili prostředí třídy v Záhorského 887/2, v objektu FZŠ Barrandov II. V září 2007 otevřel Kulíšek své prostory pro první děti

 • v září 2007 otevřel Kulíšek Záhorského své prostory pro první děti
 • Kulíšek jako předškolní zařízení nesl dlouho označení “Škola pro nejmenší” Kulíšek (název vznikl asociací ke slovu “nejmenší”, podle nejmenší sovy v ČR – kulíšek nejmenší)
 • 2007 – 2012 funguje Kulíšek na základě živnostenských oprávnění a z hlediska hygieny či stravování splňuje i náročné požadavky hygienické vyhlášky pro školní zařízení
 • od května 2012 funguje Kulíšek jako o.p.s. a to především z ekonomických důvodů, není jednoduché udržet provoz na vynikající úrovni a zároveň zbytečně nezvyšovat cenu
 • koncem roku 2014 vstupuje v platnost zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který konečně formálně zastřešuje požadavky na zřízení podobného typu jako Kulíšek, která nejsou registrována u MŠMT, tedy nejsou mateřskými školami v pravém slova smyslu
 • od 7.7.2015 je Kulíšek zapsán u MPSV jako dětská skupina, což rodičům dává formální stabilitu a zázemí (zařízení musí splňovat hygienické požadavky, musí mít pojistnou smlouvu, kvalifikovaný personál apod.) a zároveň například rodičům umožňuje získat potvrzení o zaplacených nákladech k uplatnění tzv. slevy na dani za umístění dítěte.
 • na podzim roku 2021 vstupuje v účinnost novela zákona č. 247 / 2014, dětským skupinám udává řadu nových povinností

Stále tatáž „nenechavá“ žena uvádí v život další dětskou skupina – Kulíška Novotného. Tentokrát spolu se svou kolegyní, která již nějakou dobu zdárně participuje na vedení dětské skupiny v Záhorského. Kulíšek Novotného vzniká za vydatné podpory rodičovské komunity, podpora je nemateriální i materiální. Kulíšek Novotného vzniká též díky skvělému fungování našeho Kulíška Záhorského, který udává vysoký standard péče o dítě, a tedy za vydatné podpory kolegyň.

 • rozhodnutí vybudovat další dětskou skupinu krystalizuje téměř dva roky, a to i přesto, že se částečně jedná o covidové období. Dlouhodobě nejsme schopni uspokojovat poptávku po místech v naší stávající dětské skupině.
 • přes rok hledáme vhodné prostory, lokalitou nás zajímá pouze barrandovské sídliště
 • zajímáme se o možné prostory u developerů, jednáme s MČ Praha 5, diskutujeme s místními spolky, hledáme fyzicky (pěšky po sídlišti ), ale … NIC
 • v prosinci roku 2021 se jdeme podívat na nebytový prostor v bytovém domě (kolaudace 05 / 2021), víme, že jediná možnost bude nájem, a tedy běžný komerční nájem – to je samozřejmě dost náročná možnost a tak zvažujeme, co dál
 • v následujících týdnech zjišťujeme, že zde na sídlišti vlastně není jiná volba, že prostory nejsou, znovu si uvědomujeme, že pouze vzniká bytová zástavba, a to ve velkém, a občanská obslužnost extrémně pokulhává. A že toto je potřeba řešit. Bezodkladně.
 • konzultujeme s hasiči, s hygieniky. V dubnu 2022 podepisujeme smlouvu o pronájmu. Tou dobou ještě netušíme, že nás čeká dost složitá, a nakonec i hodně drahá cesta k zahájení provozu dětské skupiny.
 • koncem dubna se dozvídáme o dotačním projektu EU, operační fond Zaměstnanost, který poskytuje část neinvestičních prostředků a podporuje první rok provozu při přesně stanovených podmínkách, včetně časových, doufáme tedy aspoň v část podpory
 • téměř všechny finance vložené do Kulíška Novotného jsou půjčené, bereme to jako komunitní počin pro nás všechny, pro naše děti a věříme, že půjčky postupně splatíme
 • nakonec jsme to přes všechny překážky dokázali
 • dne 31.10.2022 jsou u nás první Kulíšci – máme velkou radost, že se vše podařilo!

Děkujeme za podporu všem rodičům, kteří se zapsali již v květnu a trpělivě čekali, až otevřeme. Děkujeme každému, kdo přispěl, ať už podporou duševní nebo materiální!

Zápis

Vážení rodiče, zájemci o zápis dítěte do kterékoliv dětské skupiny Kulíšek!

Informace k registraci a zápisu můžete získat e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Kontakt před samotným zápisem doporučujeme, můžete se v klidu seznámit, s čím je potřeba.

Můžete se registrovat jako zájemci o docházku, je-li docházka aktuálně naplněna. Zařadíme Vás do databáze zájemců. Zápis do prázdninového režimu lze realizovat v zápisových termínech pro nový školní rok nebo individuálně. V případě dotazů jsme Vám k dispozici!

Zápisy pro nový školní rok, tedy od září každého roku, jsou stanoveny obvykle v termínu konec května / začátek června a zveřejněny na webových stránkách. Přibližně do týdne je rodiči zasláno Oznámení o přijetí a rodič je vyzván k první zálohy.

První záloha se stává součástí úhrady nákladů v prvním měsíci pobytu dítěte v dětské skupině Kulíšek. Vše je smluvně ošetřeno. Další platbou je registrační poplatek při zápisu ve výši dle ceníku. Tento poplatek je administrativní a jednorázový.

Obecně lze dítě přihlásit kdykoliv během školního roku, zápis je závislý jen na volné kapacitě.

Přihláška

Pro zápis do dětské skupiny Kulíšek je nutné vyplnit přihlášku a nechat potvrdit lékařem. Další nezbytné dokumenty dostanou rodiče při osobní schůzce nebo ve vypsaných termínech zápisu.

Chci se přihlásit
Ceník našich služeb
Chci se přihlásit
Ceník našich služeb

Kontakty

Dětská skupina KULÍŠEK Záhorského

Objekt FZŠ a MŠ Barrandov II
Záhorského 887
15200 Praha 5 – Hlubočepy

IČ: 24290742


Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je Centrum služeb rodinám s dětmi,
KULÍŠEK, o.p.s.

Kontaktní formulář

Dětská skupina KULÍŠEK Novotného

Novotného 2
15200 Praha 5 – Hlubočepy
(vchod z ul. Schránilova)

IČ: 24290742


Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je Centrum služeb rodinám s dětmi,
KULÍŠEK, o.p.s.

Ohlédnutí za rokem 2022

Naše velké poděkování patří paní architektce Ing. Arch. Barboře Teskové a firmám, které měly zásadní podíl na výstavbě a zdárném dokončení Kulíška Novotného.

Stavební firma Baurekon s.r.o.

Zpracování interiérů Firma Enrask s.r.o.

Firmy, které se postaraly o vzduchotechniku a rekuperaci:

NILAN s.r.o.

REHEAT s.r.o.

Děkujeme všem, kteří vložili do budování Kulíška Novotného svou energii. Přístup všech firem byl nadstandardní, budování zařízení péče o děti si vzaly skutečně za své.

Moc děkujeme!

Naši partneři

Název projektu:                      Vybudování dětské skupiny Kulíšek 12

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017376

Doba realizace projektu:      20. 6. 2022 až 30. 9. 2023

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_142 s názvem „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Praze.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 5 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 16 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

This will close in 0 seconds