Dětská skupina Kulíšek2022-05-10T15:18:29+00:00

Důležité informace

Termíny zápisů pro školní rok 2022/23

 

 • pondělí 30. 5.2022 od 15.30 do 17.00 hod.
 • úterý 7. 6. 2022 od 15.30 do 17.00 hod.

 

Pro zaslání zápisové dokumentace prosím kontaktujte Evu Hojerovou na e-mailu: kulisek.evahojerova@seznam.cz nebo na tel.: 732 297 499.

O nás

Vítejte v dětské skupině Kulíšek

Kulíšek sídlí na Barrandově, v klidné části sídliště sousedící s vilkovou čtvrtí a je určen dětem ve věku 2 až 4 roky. Chcete-li svému dítěti nabídnout nové podněty, chcete-li své dítě adaptovat na dětský kolektiv, potřebujete-li pracovat a zároveň zajistit svému dítěti smysluplný program, pak jste u nás správně.

Kulíšek začal fungovat v září roku 2007 v objektu FZŠ Barrandov II V Remízku, v tzv. školičce a v této budově funguje stále. Kulíšek je koncipován jako jednotřídka pro děti od dvou do čtyř let. Horní věková hranice není striktně omezená, i čtyřleté děti mohou dokončit školní rok. Dolní věková hranice je námi respektována a zbytečně ji nepřekračujeme směrem k mladším dětem.

Naším cílem vždy bylo působit spíše ve „školkovém režimu“ a k tomu je potřebná určitá zralost dětí a vhodný stupeň psychomotorického vývoje. Jednotřídka má denní kapacitu 15 dětí.

Našim Kulíškům se věnujeme s láskou a péčí a baví nás to s nimi být. S Kulíšky je legrace a zábava, je fascinující, jak rychle se učí novým věcem a s jakou touhou objevují svět. Jasně, že se někdy vztekají nebo pláčou, či dokonce křičí, tak už to v dětském projevu chování bývá a možná že dospělí mají někdy velkou smůlu, že svázáni rozumem si tyto projevy na veřejnosti už tolik dovolit nemohou.

Vítejte tedy v dětském světě malých Kulíšků!

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je Centrum služeb rodinám s dětmi, Kulíšek, o.p.s.

Dětská skupina

Od července 2015 je naše předškolní zařízení zapsáno u MPSV jako dětská skupina (zákon 247/2014 Sb. , resp. jeho změna a to zákon 127/2015 Sb.)

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za umístění dítěte. Formulář k potvrzení slevy není dán, potvrzení vystaví zařízení péče o dítě.

Podrobné informace týkající se dětských skupin naleznete například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Audit značky kvality

16.6.2021 Kulíšek úspěšně prošel auditem MPSV a získal značku kvality, kterou dokladuje kvalitu svých služeb nad povinný legislativní rámec.

Co nabízíme

Péče o Vašeho Kulíška během provozní doby
Péče o Vašeho Kulíška pod vedením zkušených pečovatelek
Všestranně rozvíjející program
Pobyt v malém kolektivu dětí, individuální přístup
Zajištění pitného režimu a stravování
Zajištění podmínek a materiálů, které k péči o děti potřebujeme; pojištění

Provozní info

Kulíšek je v provozu denně mimo státní svátky a některé dny mezi vánočními svátky a novým rokem a některé dny letních prázdnin.

Provozní doba je 7:30 až 17:00 hodin.

Denní režim – přibližný časový rozvrh:

7:30 – 9:00

Příchod dětí, volná hra, individuální práce
s dětmi, v této době je také podávána svačina

9:00 – 10:00

Společné přivítání, cvičení, tanec, pohyb, básničky a říkadla, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:00

Pobyt venku

11:00 - 11:30

Hra, klidné aktivity, příprava na oběd

11:30 - 12:00

Oběd

12:00 – 14:00

Příprava na odpočinek (spánek) a samotné odpočívání (děti, které usnou mohou samozřejmě spát i déle než do 14:00 hod)

14:30 – 15:00

Odpolední svačina

15:00 – 17:00

Zájmové aktivity, volná či řízená hra dětí, individuální aktivity, pobyt venku za vhodného počasí

Prázdninový provoz

 • Prázdninovým provozem je míněn provoz v době letních školních prázdnin tedy v červenci a v srpnu.

 • Kulíšek má obvykle otevřeno po dobu celých letních prázdnin s výjimkou několika dní. Termíny uzavření jsou zveřejněny a zájemcům oznámeny.

 • Do prázdninového provozu lze přihlásit děti, které Kulíška navštěvovaly v dřívějších letech, sourozence současných Kulíšků i jiné zájemce, z hlediska věku – děti před započetím školní docházky. V prázdninovém režimu není potřeba mít rezervovanou pravidelnou docházku. Rodiče si rezervují termíny dle své volby.

 • Pro podrobnější informace nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 • Ceník prázdninové docházky se odvíjí od ceníku běžného, přičemž respektuje počet rezervovaných dní v měsíci. Ceník stravného podle prázdninových dodavatelů je vždy oznámen zájemcům o provoz o prázdninách.

Historie Kulíška

Kulíška založila jedna „nenechavá“ máma a spolu s manželem a partou dobrých kamarádů vybavili prostředí třídy v Záhorského 887/2, v objektu FZŠ Barrandov II. V září 2007 otevřel Kulíšek své prostory pro první děti

 • v září 2007 otevřel Kulíšek své prostory pro první děti
 • Kulíšek jako předškolní zařízení nesl dlouho označení “Škola pro nejmenší” Kulíšek (název vznikl asociací ke slovu “nejmenší”, podle nejmenší sovy v ČR kulíšek nejmenší)
 • 2007 – 2012 funguje Kulíšek na základě živnostenských oprávnění a z hlediska hygieny či stravování splňuje i náročné požadavky hygienické vyhlášky pro školní zařízení
 • od května 2012 funguje Kulíšek jako o.p.s. a to především z ekonomických důvodů, není jednoduché udržet provoz na vynikající úrovni a zároveň zbytečně nezvyšovat cenu
 • koncem roku 2014 vstupuje v platnost zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který konečně formálně zastřešuje požadavky na zřízení podobného typu jako Kulíšek, která nejsou registrována u MŠMT, tedy nejsou mateřskými školami v pravém slova smyslu
 • od 7.7.2015 je Kulíšek zapsán u MPSV jako dětská skupina, což rodičům dává formální stabilitu a zázemí (zařízení musí splňovat hygienické požadavky, musí mít pojistnou smlouvu, kvalifikovaný personál apod.) a zároveň například rodičům umožňuje získat potvrzení o zaplacených nákladech k uplatnění tzv. slevy na dani za umístění dítěte.

Zápis

Vážení rodiče, zájemci o zápis dítěte do dětské skupiny Kulíšek, informace k registraci a zápisu můžete získat e-mailem nebo telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Kontakt před samotným zápisem doporučujeme, můžete se v klidu seznámit, s čím je potřeba.

Můžete se registrovat jako zájemci o docházku, je-li docházka aktuálně naplněna. Zařadíme Vás do databáze zájemců. Zápis do prázdninového režimu lze realizovat v zápisových termínech pro nový školní rok nebo individuálně. V případě dotazů jsme Vám k dispozici!

Zápisy pro nový školní rok, tedy od září každého roku, jsou stanoveny obvykle ve dvou termínech – na konci května a na začátku června a zveřejněny na webových stránkách. Přibližně do týdne je rodiči zasláno Oznámení o přijetí a rodič je vyzván k platbě tzv. první zálohy ve výši 1500Kč.

Tato první záloha se stává součástí úhrady nákladů v prvním měsíci pobytu dítěte v dětské skupině Kulíšek. Vše je smluvně ošetřeno. Další platbou je registrační poplatek při zápisu ve výši 200 Kč. Tento poplatek je administrativní a jednorázový. Obecně lze dítě přihlásit kdykoliv během školního roku, zápis je závislý jen na volné kapacitě.

Přihláška

Pro zápis do dětské skupiny Kulíšek je nutné vyplnit přihlášku a nechat potvrdit lékařem. Další nezbytné dokumenty dostanou rodiče při osobní schůzce nebo ve vypsaných termínech zápisu.

Chci se přihlásit
Ceník našich služeb

Kontakty

Dětská skupina Kulíšek

Objekt FZŠ a MŠ Barrandov II
Záhorského 887
15200 Praha 5 – Hlubočepy

IČ: 24290742


Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je Centrum služeb rodinám s dětmi,
Kulíšek, o.p.s.

Kontaktní formulář

Naši partneři

Dotační program EU

Název projektu:                      Provoz dětské skupiny KULÍŠEK 2020-2022
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016135
Doba realizace projektu:      1. 5. 2020 až 30. 4. 2022
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_103 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze“.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 15 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. města Praha.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 5 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.